Кърпенето на улиците в Дупница и по селата започва от 5 май От 5 май ще стартира рехабилитацията на улиците в Дупница, селата и междуселската пътна мрежа, информират от пресцентъра. Това е един от най-големите проблеми в града и тази година от бюджета на Общината бяха заделени рекордните 726 544 лв (без ДДС). Рехабилитация на уличната мрежа в Дупница бе спечелена от „Мега инвест-холд“ –Дупница с 380 115 лв, рехабилитацията на вътрешна улична мрежа в селата е възложена на „Благоустройствени строежи“-Благоевград с предложена цена е 141 149 лв. Любопитното е , че повече от 20 години не са заделяни пари за кърпене на селските улици. Най-много бяха кандидатите за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, която бе с прогнозна стойност 168 083 лв. Победител излезе „Меридиан“-Дупница с оферта от 140 087 лева.
"Със сключването на договорите, ще бъдат веднага оформени и графиците за работа. За Дупница ще се започне от централната част на града, а за селата планираме да стартираме по оста Яхиново-Червен брег-Крайници. Улиците и дупките по тях са и винаги ще бъдат сериозен проблем в България. Всяка година увеличаваме парите за това перо, но няма как те да бъдат достатъчни, разбира се. Надявам се, че след като вече стабилизирахме финансовото състояние на Общината, всяка година ще може да се заделя във възходящ ред сериозен ресурс за тази дейност от бюджета, за да не продължаваме да бъдем така надупчени", коментира кметът Методи Чимев.