Общинските съветници в Дупница мъдриха парите за спорт, объркаха всичко Изключително несериозно отношение към разпределението на парите за спортните клубове се оказа, че са проявили в Комисията по спорта към общински съвет Дупница. Близо час, местните парламентаристи бистриха субсидиите, но показаха с изказванията си, че са изключително далеч от материята и начина, по който трябва да бъдат разпределяни парите, но това не им пречеше да се упражняват в "професионално" дебатиране.